Kalendarium parafii w Gniewie


W kalendarium zostały podkreślone te wydarzenia z historii, które miały wpływ na kształtowanie życia i funkcjonowania parafii. Uwzględniają one zmiany polityczne w Polsce jak i wydarzenia z życia Kościoła.

 1. 1229 – na mocy nadania księcia lubiszewsko – tczewskiego Sambora II, Cystersi z Oliwy otrzymali ziemię gniewską, wtedy prawdopodobnie powstał tu ośrodek duszpasterski.
  1282 – po wieloletnich sporach na mocy ugody w Miliczu książę Mściwoj II przekazał ziemię gniewską Zakonowi Braci Szpitalników Domu Niemieckiego Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie (Krzyżacy), sprowadzonemu w 1226r. do ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego.

 2. 1284 - 5 września, biskup Wiesław (1284 – 1300) wystawił dokument zezwalający Zakonowi Krzyżackiemu na wznoszenie kościołów w ziemi gniewskiej.

 3. 1297 – w dokumencie lokacyjnym miasta zapisano pierwszą wzmiankę o istnieniu kościoła i parafii oraz jej uposażeniu „(…) dziesięć łanów wolnych wyznaczamy oprócz czterech innych położonych w granicach kościołowi parafialnemu (Ecclesiae parochiali) przez nas wolno wyznaczonych(…)”.

 4. I poł. XIV w. – Krzyżacy rozpoczęli się budowę obecnego murowanego kościoła, prawdopodobnie pod wezwaniem Św. Mikołaja.

 5. 1408 – w dokumentach krzyżackich po raz pierwszy podano informację o kościele św. Jerzego za Bramą Gdańską, któremu przekazywano zapomogi na utrzymanie szpitala.

 6. 1413 – w dokumentach krzyżackich po raz pierwszy podano informację o Kaplicy Matki Bożej przy drodze za bramą wodną, prowadzącą do portu.

 7. 1482 – odlano dzwon dla kościoła z inskrypcją „Ave Maria gratia plena dominus tecum, anno 1482 in Mewa”, który mógł być wykonany w Gniewie przez wędrownego ludwisarza. Dzwon ten nie zachował się do obecnych czasów, prawdopodobnie został przelany na inny.

  1454 – Związek Pruski rozpoczął działania powstańcze przeciw Krzyżakom. Jan z Jani zajął zamek gniewski i został mianowany przez króla Kazimierza Jagiellończyka pierwszym wojewodą pomorskim. Rozpoczęła się wojna pruska, zwana trzynastoletnią.

  1466 – Zakończenie wojny trzynastoletniej. Pomorze Gdańskie, a w tym Gniew po 226 latach wróciły do Polski. Nowo przejęta dzielnica otrzymała nazwę Prusy Królewskie. Dawne dobra krzyżackie stały się własnością skarbu koronnego, a ich dzierżawcy byli starostami.

 8. 1538 – w wyniku ruchów reformacyjnych w kościele w Europie Zachodniej, spowodowanych wystąpieniem M. Lutra w 1517r., kapłani gniewscy zaczęli głosić jego naukę, co dało początek reformacji w mieście.

 9. 1545 – kościoły, parafialny pw. Św. Mikołaja i pw. Św. Jerzego, zostały przejęte przez protestantów (ewangelików) gniewskich.

 10. 1570 – 9 lipiec, protestanci gniewscy otrzymali przywilej swobodnego wyznawania wiary, nadany przez króla Zygmunta II Augusta.

 11. 1582 – 4 lipiec, parafia odzyskała szkołę od protestantów, którą ci posiadali od czasu zajęcia kościoła parafialnego.

 12. 1594 – po wyrokach sądowych, pomimo próśb burmistrza, król Zygmunt III Waza nakazał zwrócenie kościoła katolikom.

 13. 1595 – 19 lipiec, do miasta przybyli przedstawiciele biskupa włocławskiego by przejąć kościół, jednak bezskutecznie.

 14. 1596 – 1 lipiec, po kilku latach starań, komisarze biskupa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego: ks. Grzegorz Błędowski, ks. Kasper Happ, ks. Szymon Świeczycki dokonali przejęcia kościoła gniewskiego, zajmowanego dotąd przez wspólnotę ewangelicką. Parafię od komisarzy biskupich przejął ks. Jerzy Hega, który był jej proboszczem do 1598 r. Jednocześnie przejęto kościół w Tymawie, który przekazano do obsługi duszpasterskiej księżom z Gniewu.

 15. 1597 – 22 lipiec, biskup włocławski H. Rozrażewski w święto Maryi Magdaleny, podczas mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania, a ośmiu kandydatom święceń subdiakonatu, jednocześnie parafia przejęła szpital dla chorych przy bramie wodnej.

 16. 1597 – wizytator ks. Franciszek Łącki, archidiakon pomorski, przeprowadził wizytację parafii, którą zakończył w roku następnym. W protokole wizytacyjnym po raz pierwszy podano informację o organach w kościele.

 17. 1598 – ks. proboszcz J. Hega uczestniczył w synodzie diecezjalnym w Subkowach.

  1626 – rozpoczął się okres wojen szwedzkich o ujście Wisły 1626 – 1629. Zamek został opanowany przez ich wojska. Pod Gniewem doszło do działań wojennych zwanych obecnie „Bitwa Dwóch Wazów”.

 18. 1639 – 13 września książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, starosta gniewski (1621 – 1656), zapisał legat w wysokości 200 zł polskich z posiadłości zwanych Kocioł (ob. Kotło) i Karweza (łąka na zachód od miasta w kier. Gn. Młynów), należących do starostwa gniewskiego, na utrzymanie wikariuszy i kantora.

 19. 1640 – książę A. S. Radziwiłł, starosta gniewski, uczynił legat z młyna gniewskiego na Wierzycy na rzecz proboszczów gniewskich w postaci 6 korcy żyta, 4 korcy pszenicy i 6 korcy słodu. Legacja księcia była realizowana przez ok. 100 lat.

 20. 1642 – 13 lipiec, książę A. S. Radziwiłł, starosta gniewski, udał się w procesji z chorą żoną Katarzyną z Lubomirskich do Piaseczna, która doznała tam cudownego uzdrowienia.

 21. 1643 – wojewoda łęczycki Stanisław Czarkowski, przekazał legat w wysokości 1200 florenów na utrzymanie kaznodziei niemieckiego przy kościele gniewskim.

 22. 1645 – parafię objął ks. Paweł Hromadzik, który był jej proboszczem do 1670 r.

 23. 1645 – 21 październik, biskup włocławski Mikołaj Gniewosz (1642 – 1654), wyznaczył ks. prob. P. Hromadzika do komisji badającej autentyczność cudownych objawień MB w Piasecznie.

 24. 1646 – ks. prob. P. Hromadzik rozpoczął spór przed sądem ziemskim w Skarszewach o rewindykację dóbr kościelnych. W tym celu nabył od K. Janikowskiego dokument dotyczący fundacji kościoła w Gniewie z 1204r., który jak się później okazało, był sfałszowany.

 25. 1647 – 30 listopad, z inicjatywy ks. prob. P. Hromadzika, erygowano Bractwo Różańcowe, które zatwierdził oficjał pomorski ks. Teodor Zaporski.

 26. 1648 – 3 lipiec, książę Albrycht S. Radziwiłł starosta gniewski (1621 – 1656), przekazał kościołowi gniewskiemu grunty zwane „piaski” i „borek”, położone za Wierzycą w kierunku Tymawy a w tym część na „borku” została ufundowana promotorowi Bractwa Różańcowego pod warunkiem, aby tenże „pro tempore existens”, w niedziele, w środę i piątek z ambony ciągle objaśniał ludowi Bożemu „Misteria Passionis Jesu Christi”.

 27. 1649 –2 maj, podczas odbywającej się wizytacji biskupiej parafii, bp włocławski Mikołaj Gniewosz (1642 – 1654), wydał dekret o przyłączeniu parafii Tymawa do parafii Gniew, jako jej filia.

 28. 1650 – książę A. St. Radziwiłł, starosta gniewski, ufundował dla kościoła główny ołtarz Zwiastowania NMP.

 29. 1653 – 15 sierpień, książę A. St. Radziwiłł, starosta gniewski, uczynił legat na sumę 1000 florenów, z której prowizja roczna wynosiła 100 florenów z obowiązkiem odprawiania mszy św. fundacyjnych, tj. wotywną o Niepokalanym Poczęciu NMP, za duszę Achacego Cemmy, za konających, za dusze w czyśćcu cierpiące, które były realizowane do 1947r.

 30. 1654 – Michał i Anna Maleszkowie zapisali członkom Bractwa Różańcowego „dom swój własny z gruntem y ogrodem od Magistratu kupiony y zapłacony”.

 31. 1655 – rozpoczął się okres „Potopu szwedzkiego”, 1655 – 1660. Do Gniewu wkroczyły wojska szwedzkie. Miasto i okolica uległy znacznemu zniszczeniu.

 32. 1665 – w Tymawie wybudowano jednonawowy kościół filialny pod wezwaniem Michała Archanioła, który konsekrował sufragan włocławski bp Jacek Święcicki.

 33. 1668 – hetman polny Jan Sobieski, starosta gniewski (1667 - 1696), nadał przywilej dla kapeli przy kościele parafialnym. Muzycy byli zobowiązani do uświetniania nabożeństw w kościele parafialnym i w czasie procesji, ale też cieszyli się niemal wyłącznością grania na odpustach, jarmarkach i uroczystościach w mieście i na terenie starostwa gniewskiego.

 34. 1671 – parafię przejął ks. Jan Józef Martini, który był jej proboszczem do 1692r. a jednocześnie administratorem parafii Wielkie Walichnowy i dziekanem gniewskim.

 35. 1672 – w okresie Bożego Narodzenia na zamku i kościele przebywał hetman polny Jan Sobieski, starosta gniewski(1667 – 1696), wraz z żoną Marią Kazimierą Sobieską.

 36. 1676 – 15 sierpień, przebywająca w Gniewie królowa M.K. Sobieska udała się wraz z posłem francuskim i szwagrem Franciszkiem Gaston Markiz de Bethune i posłem francuskim Forbin de Janson biskupem Marsylii na pielgrzymkę do Piaseczna, aby u Matki Bożej wyprosić łaski dla męża hetmana Jana Sobieskiego, udającego się z wojskiem naprzeciw ciągnącym pod Stanisławów, Turkom i Tatarom.

 37. 1677 – w czerwcu tego roku król Polski Jan III Sobieski, jednocześnie starosta gniewski wraz z żoną Marią Kazimierą przebywał na zamku w Gniewie, gdzie 24 czerwca obchodził swoje imieniny, oraz w kościele, gdzie według legendy z wieży tej świątyni obserwował gwiazdy przy pomocy urządzeń przekazanych mu przez astronoma Jana Heweliusza z Gdańska.

 38. 1685 – 26 lipca, we wspomnienie liturgiczne św. Anny, z inicjatywy ks. prob. Jana Józefa Martiniego, powołano Bractwo Św. Anny, które zatwierdził biskup włocławski Bonawentura Madaliński.

 39. 1686 – parafię wizytował sufragan włocławski ks. bp. Andrzej Albinowski i zakończył ją w roku następnym. W aktach wizytacyjnych odnotowano m. in: „W rogu cmentarza po stronie wschodniej jest kaplica murowana, cała pokryta dachówkami, ma sklepienie i jest pełno w niej kości”, że kostnica była usytuowana „za plecami wielkiego ołtarza”, we wnętrzu kościoła był chór dla śpiewających, gdzie przechowywano również książki (śpiewniki) „pro Cantoribus”, a także „stały tam niemałe organy”. Podano także, że „niedawno” została zbudowana dzwonnica o „godnej uwagi wysokości” i według opisu została wykonana do połowy z cegły, a wyżej z drewna, którą pokrywał dach kryty dachówką.

 40. 1689 – król Jan III Sobieski, starosta gniewski, „mocą królewską” potwierdził przywilej wydany w 1668 r. dla kapeli parafialnej z Gniewu, pisząc m. in. „My tedy król do supliki pomienionych Muzyków Starostwa naszego Gniewskiego się łaskawie skłoniwszy wyżej opisany list potwierdzić umyślamy (…). Król Jan”.

 41. 1692 – parafię objął ks. Jan Kazimierz Jugowski, który był jej proboszczem do 1726 r., pełniąc jednocześnie od 1710 r. urząd archidiakona pomorskiego.

 42. 1701 – ks. prob. J. K. Jugowski zorganizował Bractwo Kapłańskie dla dekanatów gniewskiego starogardzkiego i tczewskiego.

  1703 – 1721 – okres wojny północnej. Do miasta wkroczyły wojska szwedzkie, rosyjskie i saskie, powodując zniszczenia, a mieszkańców narażając na spłacanie nałożonych kontrybucji.

 43.  1702 – prawdopodobnie założono nowe drewniane sklepienie w miejsce wcześniej zapadającego się sklepienia gotyckiego, o czym mówi wzmianka w dokumentach wizytacyjnych z 1710 r.,.

 44. 1710 – proboszcz ks. J. K. Jugowski został archidiakonem pomorskim (przeprowadzał wizytacje w imieniu biskupa).

 45. 1710 – parafię wizytował archidiakon pomorski ks. J. K. Jugowski, w dokumentach wizytacyjnych jest wzmianka o założeniu nowego drewnianego sklepienia w kościele.

 46. 1710 – od strony południowej kościoła wybudowano dodatkowe wejście, wykonane z muru pruskiego na zlecenie „szlachetnego Kuberskiego”, ówczesnego zarządcę zamku a rybak gniewski Sobota ofiarował na rzecz kościoła sad owocowy nad Wierzycą.

 47. 1725 – archidiakon pomorski ks. J K. Jugowski, proboszcz gniewski, ustanowił fundację w wysokości 4000 florenów dla proboszcza, wikariusza i organisty za śpiewanie godzinek    o Niepokalanym Poczęciu NMP, za co otrzymywali rocznie 80 florenów.

 48. 1726 – zmarł, a 28 lutego został pochowany w kościele Gniewie ks. prob. J. K. Jugowski archidiakon pomorski. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył opat pelpliński Tomasz Czapski.

 49. 1726 – parafię przejął ks. bp Franciszek Antoni Kobielski, sufragan włocławski, który był jej proboszczem do 1736 r. Parafią zarządzał przy pomocy proboszcza z W. Walichnów, ks. kan. dra Bonawentury Heynigka, który był jego plenipotentem w sprawach majątkowych, oraz księży komendariuszy pracujących w parafii gniewskiej.

 50. 1728 – cech rzeźników gniewskich zobowiązał się przekazywać kościołowi 15 funtów łoju   i 5 talarów rocznie, a osobom pracującym przy kościele funt mięsa po niższej cenie.

 51. 1729 - parafę wizytował archidiakon pomorski ks. Józef Ignacy Narzyński.

 52. 1736 – bp. Fr. Kobielski zrezygnował z parafii gniewskiej w związku z objęciem biskupstwa w Kamieńcu Podolskim (ob. Ukraina).

 53. 1736 – parafię przejął ks. Michał Dąbrowski, sędzia, surogat i dziekan gdański, który był jej proboszczem do 1784 r. Parafią zarządzał przy pomocy komendariuszy.

 54. 1737 – Barbara Niewieścińska zapisała na kościół kwotę 1000 florenów zabezpieczoną na kamienicy w mieście.

 55. 1738 – pastor gniewski Jan Gerz (Goertz), za znieważenie katolików, ekspiacyjnie wzniósł przy kościele figurę św. Jana Nepomucena.

 56. 1740 – pismem z 8 kwietnia, król Władysław IV zobowiązał miasto do naprawy kościoła.

 57. 1741 – papież Benedykt XIV (1740-1758) udzielił kościołowi gniewskiemu odpustu w Zesłanie Ducha Św.

 58. 1742 – młynarz zamkowy zapisał 17 mórg ziemi na rzecz kościoła i szpitala.

 59. 1746 – parafię Gniew wizytował archidiakon pomorski Augustyn Kiliński, a w protokole wizytacyjnym zapisano, że wyższą część dzwonnicy z drewna, niedawno obłożono deskami, ponieważ wówczas była bliska ruinie.

 60. 1752 – dzięki usilnym staraniom ks. prob. M. J. Dąbrowskiego na zamku zawarto umowę pomiędzy proboszczem a miastem, które zobowiązało się do remontu kościoła.

 61. 1755 – zmarł bp ordynariusz łucki Fr. Kobielski, poprzednio biskup kamieniecki, sufragan włocławski  i proboszcz gniewski, który został pochowany w Janowie Lubelskim.

 62. Ok. 1760 – z inicjatywy ks. prob. M. J. Dąbrowskiego wybudowano nową plebanię oraz wykonano ambonę dla kościoła.

 63. 1765 – ojcowie Jezuici z Bydgoszczy przeprowadzili misje parafialne i erygowali krzyż na cmentarzu przy kościele.

 64. 1766 – parafię wizytował kanonik kolegiaty kruszwickiej Bartłomiej Ksawery Trochowski. Po raz pierwszy wtedy odnotowano, że rocznicę konsekracji kościoła obchodzono w dniu poświęcenia włocławskiego kościoła katedralnego oraz zapisano, że kościół gniewski posiadał pieczęć kościelną „Sigillum Ecclae Tituli S. Nicolai”, która określała jego wezwanie.

 65. 1766 – część gruntów położonych w Borku scedowano na rzecz muzyków gniewskich „Musical Artem callentibus” za ich posługę w kościele.

 66. 1766 – z inicjatywy ks. prob. Michała Dąbrowskiego i składek parafian w pracowni ludwisarza Karola Gotfryda Anthony’ego w Gdańsku przelano trzeci największy dzwon „majoris magnitudinis”. Wówczas też na jego płaszczu umieszczono inskrypcję: „Pia fundatorum fudit liberalitas. An(n)o 1766 Me fecit Carl Gottfried Anthony” oraz plakietę z postacią Św. Mikołaja i inskrypcją S(ancitus) Nicolaus.

 67. 1768 – przy drodze z Gniewu do  Brodów Pomorskich wybudowano kapliczkę.

 68. 1769 – w nieznanej dotąd firmie ludwisarskiej odlano dzwon z inskrypcją „Sancti Apostoli Jacobe // Et Joannes intercegite//Pro Nobis Ad Deum // Anno1769”.

  1772 – Pierwszy rozbiór Polski. Pomorze Gdańskie i Gniew zostały włączone do Królestwa Prus na 148 lat.

 69. 1780 – po 15 letniej przerwie odbyła się wizytacja generalna prowadzona przez kanonika kruszwickiego Andrzeja Szchultza z upoważnienia biskupa Józefa Rybińskiego. W protokole wizytacyjnym zapisano m. in.: „Wcześniej miasto leżało do Polski, ale aktualnie leżało w Prusach”.

 70. 1784 – parafię przejął ks. Piotr Trembecki i był jej administratorem do 1786 r.

 71. 1785 – utworzono Bractwo Przemienienia Pańskiego, które 15 stycznia 1786 r. zatwierdził oficjał pomorski Wincenty Ignacy Schultz.

 72. 1786 – dotychczasowy administrator ks. Piotr Trembecki przejął parafię i był jej proboszczem do 1790 r.

 73. 1790 – parafię przejął ks. Piotr Laszka i był jej proboszczem do 1796 r.

 74. 1796 – zmarł ks. prob. P. Laszka, a 6 września został pochowany w kościele.

 75. 1796 – parafię przejął ks. Ludwik Ruchniewicz i był jej proboszczem do 1822 r.

 76. 1801 – w kościele ustawiono nowy ołtarz główny, który według tradycji, w 1925 r. przekazano do kościoła św. Stanisława w Gdańsku - Wrzeszczu.

 77. 1801 – powstało Bractwo Matki Boskiej Łąkowskiej, chociaż jak podawali jego członkowie „istniało od niepamiętnych czasów”, co spotkało się z oporem kurii biskupiej.

  1807 – na Pomorzu Gdańskim rozpoczął się okres wojen napoleońskich, który z przerwami trwał do 1813r. Do Gniewu wkroczyły wojska polskie gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, a czasowo przebywały tu wojska francuskie.

 78. 1809 – parafia otrzymała zgodę władz pruskich na założenie nowego cmentarza,

 79. 1812 – na nowym cmentarzu zbudowano kaplicę, pw. Krzyża Św. i wykonano ogrodzenie m. in. z sum uzyskanych drogą sądową od władz miasta dzięki staraniom ks. prob. L. Ruchniewicza.

 80. 1818 – rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego na rynku miasta, którą ukończono w 1823r..

  1821 – archidiakonat pomorski wyłączono z diecezji włocławskiej i włączono do diecezji chełmińskiej. Trzy lata później siedzibę biskupa przeniesiono z Chełmży do Pelplina.

 81. 1822 – 3 maj zmarł ks. prob. L. Ruchniewicz.

 82. 1822 - parafię objął ks. Michał Langmesser, poprzednio proboszcz w Giemelicach i wiceoficjał gdański, który był jej proboszczem do 1832r., pełniąc jednocześnie obowiązki dziekana gniewskiego i wizytatora szkół.

 83. 1823 – 23 października, nastąpiło oficjalne objecie beneficjum parafii przez nowego proboszcza ks. M. Langmessera.

  1830 – w Królestwie Polskim zależnym od Rosji wybuchło powstanie narodowe, zwane listopadowym. W 1831r. na terenie parafii pojawili się uciekinierzy i żołnierze polscy internowani w Prusach.

 84. 1832 – 12 sierpień, zmarł i został pochowany na cmentarzu w Gniewie, ks. prob. M. Langmesser.

 85. 1832 – 19 wrzesień, parafię przejął ks. Antoni Pomieczyński, który był proboszczem do 1838 r., jednak ze względu na obowiązki w kurii biskupiej i seminarium duchownym, do 1834r. zarządzał parafią przy pomocy komendariusza.

 86. 1837 – ks. prob. A. Pomieczyński został dziekanem gniewskim, obowiązki pełnił do 1857 r.

 87. 1838 – ks. prob. A. Pomieczyński zrezygnował z parafii gniewskiej i został proboszczem w Lignowach.

 88. 1838 – parafię objął ks. Jerzy Jeschke, który był proboszczem do 1843 r.

 89. 1844 – 18 kwiecień, parafię objął ks. Teodor Franzki, pochodzący ze Świdnicy na Śląsku, aktywny działacz narodowy i społeczny, w latach 1840 – 1843 wikariusz gniewski, który był jej administratorem do 1847 r.

 90. 1846 – w kościele zbudowano nowy prospekt organowy, ale 12 lipca 1893 r. zniszczyło je uderzenie pioruna w wieżę kościelną.

 91. 1847 – 8 kwiecień, administrator parafii ks. T. Franzky został proboszczem i był nim do 1870 r.

 92. 1848 – przy wsparciu ks. prob. T. Franzky, w Gniewie powstała Liga Polska, jej dyrektorem został ks. A. Pomieczyński proboszcz z Lignów (1848 – 67), poprzednio proboszcz gniewski (1832 – 38).

 93. 1848 – ks. Antoni Pomieczyński proboszcz w Lignowach prowadził akcję propagandową   na rzecz powstałego w 1848 r. w Chełmie Towarzystwo Pomocy Naukowej (TPN) zbierającego fundusze na kształcenie polskich dzieci m. in. z Gniewu.

 94. 1850 – 2 czerwiec, na przeprawie promowej na Wiśle wydarzył się tragiczny wypadek zatonięcia 100 pielgrzymów udających się do sanktuarium MB w Łąkach koło Nowego Miasta Lubawskiego. Pogrzeb ofiar odbył się 10 czerwca w Gniewie.

 95. 1852 – bp A. Sedlag zatwierdził nowy statut dla Bractwa Różańcowego.

 96. 1853 – 4 listopad, ks. bp A. Sedlag zatwierdził nowy statut Bractwa Św. Anny oraz dla Bractwa Przemienienia Pańskiego.

 97. 1854 – po pokonaniu oporu władz pruskich i protestantów z inicjatywy ks. prob.T. Franzkyego  ojcowie Jezuici (OO Czyżewski i Raczyński), przeprowadzili misje parafialne, zorganizowano wtedy m. in., pierwszą od czasów reformacji, publiczną procesję z kościoła na cmentarz. Z tej okazji założono Bractwo Trzeźwości oraz Bractwo św. Bonifacego i św. Wojciecha.

 98. 1854 – z inicjatywy ks. proboszcza T. Franzkyego, wizytatora szkół, odbyły się misje św. dla nauczycieli szkół katolickich z diecezji chełmińskiej i warmińskiej, przeprowadzone przez Ojców Jezuitów, które także wywołały opór władz pruskich.

 99. 1856 – 20 lipiec, były proboszcz gniewski, ks. Jerzy Jeszke został konsekrowany na biskupa sufragana chełmińskiego.

 100. 1857 – wskutek udzielonych odpustów dotychczasowe stowarzyszenie Bractwo Matki Boskiej Łąkowskiej zostało wyniesione do godności bractwa kościelnego, które przybrało nową nazwę - Bractwo Matki Boskiej Bolesnej.

 101. 1859 – zakończono przebudowę zamku na więzienie i w związku z tym urządzono tam kaplicę dla więźniów, w której powstało nowe sklepienie, wstawiono nowy ołtarz, ambonę i ławki dla urzędników i więźniów.
  1861 – w Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Styczniowe przeciw Rosji. Mieszkańcy Gniewu i okolicy aktywnie włączyli się w akcję pomocy dla powstańców.

 102. 1865 – z inicjatywy ks. T. Franzkyego założono Stowarzyszenie św. Józefa, które wspierało misje ojców zmartwychwstańców w Adrianopolu.

 103. 1867 – 28 sierpień, bp. J. N. Marwicz erygował parafię Janowo, odłączając jej terytorium od parafii Gniew. Początkowo była tam stacja duszpasterska obsługiwana przez wikariuszy gniewskich, a po zatwierdzeniu dekretu biskupa przez władze pruskie 14.05.1869 r. powstała samodzielna parafia.

 104. 1868 – z inicjatywy ks. prob. T. Franzkyego rozpoczęto gruntowne prace remontowe kościoła.

 105. 1869 –  ks. prob. T. Franzky zorganizował w Gniewie wiec w obronie praw polskich dzieci do nauki w języku polskim, przez co naraził się władzom pruskim.

 106. 1869 - 14 maj, władze pruskie zatwierdziły dekret bpa. J. N. Marwicza z 28.08 1867r. o utworzeniu parafii Janowo i od tej daty ostatecznie została odłączona od parafii Gniew.

 107. 1870 – w czerwcu ks. prob. T. Franzky zrezygnował z parafii Gniew i został przeniesiony na parafię do Sępólna Krajeńskiego, gdzie był proboszczem do śmierci w 1878 r.
  1871 – po zakończeniu wojny prusko – francuskiej doszło do zjednoczenia państw niemieckich pod przywództwem Prus. Powstało wtedy Cesarstwo Niemieckie.

 108. 1871 – parafię objął ks. Benon Jerzy Kursikowski, aktywny działacz na rzecz prawa dzieci do polskiego szkolnictwa elementarnego, poprzednio proboszcz w Dzierżążnie. Był jej proboszczem do 1899 r.

 109. 1871 – 16 czerwiec, w kościele uroczyście obchodzono 25 lecie pontyfikatu Ojca Św. Piusa IX.

 110. 1871 – ks. prob. B. Kursikowski kontynuował przez 5 lat, rozpoczęte przez poprzednika, gruntowne prace remontowe kościoła: położono sklepienia nad nawami, rozebrano drewniany hełm wieży i podwyższono ją o 11 m., zbudowano nowy chór muzyczny, wysuwając go nieco w kierunku prezbiterium, a biskup Jerzy Jeschke, wcześniej proboszcz gniewski, ufundował witraż św. Mikołaja, który umieszczono w środkowym oknie prezbiterium.

 111. 1872 – 1 wrzesień, bp. J. Jeschke konsekrował kościół w nowopowstałej parafii Janowo, odłączonej od gniewskiej.

 112. 1872 – przebudowano kaplicę cmentarną i nadano jej neogotycki styl. Poświęcił ją ks. bp. J. Jeschke.

 113. 1873 – bp. J. N. Marwicz zatwierdził statut Bractwa Matki Boskiej Bolesnej (d. Bractwo Matki Boskiej Łąkowskiej), istniejącego od 1801 r.,

 114. 1881 – staraniem ks. prob. B. Kursikowskiego wybudowano nową plebanię oraz powstało koło śpiewacze Towarzystwa Św. Cecylii, założone w diecezji chełmińskiej w 1872 r.

 115. 1881 – 7 listopad, w Pelplinie zmarł były proboszcz gniewski i sufragan chełmiński ks. bp Jerzy Jeschke.

 116. 1882 – do kościoła wstawiono nowy neogotycki ołtarz główny.

 117. 1883 – wybudowano nowe murowane ogrodzenie cmentarza.

 118. 1884 – 25 wrzesień ks. prob. B. Kursikowski uczestniczył w otwarciu i poświęceniu nowego budynku szkoły przy ulicy Gdańskiej.

 119. 1890 – do kościoła wstawiono nową chrzcielnicę i ambonę wykonaną przez rzeźbiarza Schustera ze Sztumu oraz nowe ławki dla wiernych w kolorze wiśniowym.

 120. 1890 – przy drodze wyjazdowej z Gniewu do Ciepłego ustawiono krzyż.

 121. 1891 – na wieży umieszczono dzwon odlany w Olsztynie w pracowni Karla Fryderyka Ulricha z Apoldy. Dzwon obecnie nie istnieje, gdyż został zabrany przez Niemców w 1943 r.

 122. 1893 – 12 lipiec, w wyniku uderzenia pioruna w wieżę kościelną uległy zniszczeniu organy.

 123. 1895 – z inicjatywy ks. prob. B. Kursikowskiego przy ulicy Pod Basztą wybudowano szpital dla ubogich.

 124. 1896 – 21 marzec, odbyły się uroczystości z okazji 25 – lecia pracy duszpasterskiej ks. prob. B. Kursikowskiego.

 125. 1897 – 24 kwiecień, w kościele odbyły się uroczystości 900 – lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

 126. 1899 – 15 listopad, ks. prob. B. Kurowski zrezygnował z parafii w związku z przejściem na emeryturę. Odchodzącego proboszcza żegnał ks. Juliusz Bartkowski i burmistrz H. Twistel.

 127. 1899 – 15 listopad, parafię przejął ks. Ignacy Rosentreter, brat biskupa Augustyna Rosentrettera, poprzednio proboszcz w Jeżewie. Był jej proboszczem do 1931 r.

 128. 1903 – 6 czerwiec, zmarł emerytowany proboszcz ks. B. Kursikowski i został pochowany na cmentarzu w Gniewie.

 129. 1905 – 23 październik, dokonano uroczystego oddania do użytku i poświęcenia Königliche Realschule (Królewskiej Szkoły Realnej), obecnie Gimnazjum w Gniewie.
  1914 – rozpoczęła się I wojna światowa. Wielu mężczyzn z Gniewu wcielono do armii niemieckiej i skierowano na fronty wojny. W zamku zlikwidowano więzienie i utworzono obóz dla jeńców rosyjskich.

 130. 1914 – 5 sierpień, w kościele katolickim i ewangelickim odbyły się nabożeństwa pokuty i modlitwy z udziałem mężczyzn wyjeżdżających na front i mieszkańców miasta, a następnie przy biciu dzwonów odprowadzono żołnierzy na stację kolejową.
  1918 – zakończyła się I wojna światowa, a 11 listopada nastąpiło odrodzenie Polski, po 123 latach zaborów. J. Piłsudski został Naczelnikiem Państwa.

 131. 1919 – z inicjatywy ks. wik. Alojzego Karczyńskiego powołano Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.
  1920 – styczeń – luty, Pomorze zostało włączone do odrodzonej Polski przez wojska Frontu Pomorskiego gen. Józefa Hallera po 148 latach zaborów. W dziejach miasta rozpoczął się okres II Rzeczpospolitej. Od maja do października tego roku wielu mieszkańców uczestniczyło w wojnie z bolszewickiej.

 132. 1920 – 27 styczeń, do miasta wkroczyły wojska polskie z frontu Pomorskiego pod dowództwem płk. S. Skrzyńskiego, na rynku miasta ks. dr Antoni Wolszlegier z Pieniążkowa, kierujący Powiatową Radą Ludową, podczas uroczystości powrotu Gniewu do Polski odprawił mszę św. z udziałem przedstawicieli nowych władz polskich wojska, stowarzyszeń, bractw i licznych mieszkańców. Uroczystość tę uświetnił chór „Lutnia”. 

 133. 1920 – 4 luty, ks. wik. Alojzy Karczyński przejął od dyr. Maxa Rosbunda Królewską Szkołę Realną, którą przekształcono w Państwowe Progimnazjum Koedukacyjno – Humanistyczne.  

 134. 1920 – 10 maj, w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo odprawione przez ks. prob. I. Rosentrettera z okazji pierwszej konferencji nauczycieli. Uczestniczyli w nim ks. Antoni Wolszlegier z Pieniążkowa, ks. wik. Alojzy Karczyński z Gniewu, starosta Franciszek Czarnowski, burmistrz Klemens Tetzlaf i inni. Po mszy uczestnicy udali się do szkoły miejskiej (ob. Szkoła Podstawowa), gdzie odbyło się jej poświęcenie.  

 135. 1920 – ks. Alojzy W. Karczyński przy wsparciu starosty powiatu gniewskiego Franciszka Czarnowskiego i ks. proboszcza Ignacego Rosentretera sprowadził do miasta siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, które 27 grudnia założyły tu dom zakonny.

  192116 sierpnia, w wyniku plebiscytu do Polski włączono pięć wsi leżących po prawej stronie Wisły tj. Bursztych, Janowo, Kramarowo, Nowe Lignowy i Małe Pólko, z których powstała tzw. „Mała Polska”, należąca do parafii Janowo w dekanacie gniewskim. 

 136. 1921 – 27 styczeń, na rynku odbyła się uroczysta msza św. z okazji 1 rocznicy powrotu do Polski, którą odprawił ks. wik. Antoni Brocki z udziałem władz, mieszkańców i uczniów.

 137. 1921 – 3 maj, na rynku odbyła się uroczysta msza św. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem władz, stowarzyszeń, wojska i młodzieży z oprawą muzyczną kapeli wojskowej i chóru Halka.

 138. 1922 – utworzono kurację (samodzielna placówka duszpasterska na podstawie kanonu 1427 §1 K P Kan.) w Tymawie i wyłączono ją z parafii Gniew. Pierwszym kuratusem został ks. Kazimierz Wojtaszewski.

 139. 1922 – przy rozwidleniu ulic Gdańskiej i Lipowej wybudowano kaplicę Matki Bożej, jako wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót wielu gniewian z I wojny światowej. Jej poświęcenia dokonał ks. prob. I. Rosentreter przy licznie zgromadzonych mieszkańcach.

 140. 1922 – w kościele odbyły się uroczystości poświęcone pamięci poległych w powstaniu listopadowym (1830 – 31) z udziałem władz, wojska, towarzystw, orkiestry wojskowej, kazanie wygłosił ksiądz z garnizonu gniewskiego.

 141. 19231 styczeń, w Państwowym Progimnazjum Koedukacyjno Humanistycznym ustanowiono prefekta (katechetę) ks. Fabiana Wierzchowskiego.

 142. 1923 – 27 styczeń, w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji trzeciej rocznicy powrotu do Polski i 60 rocznicy wybuchu powstania styczniowego z udziałem władz, wojska, towarzystw, młodzieży i orkiestry wojskowej.

 143. 1923 – 23 marzec, w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z powodu wyznaczenia wschodnich granic Polski, poprzedzone pochodem z rynku do kościoła z udziałem władz, wojska, towarzystw i młodzieży.

 144. 1923 – 3 maj, prefekt gimnazjum ks. Fabian Wierzchowski odprawił w kościele uroczyste nabożeństwo z okazji uchwalenia Konstytucji z udziałem władz, wojska, towarzystw, młodzieży i harcerzy a także osób „dotychczas obojętnych”.

 145. 1923Wydział Powiatowy zakupił budynek przy ul. Wiślanej z przeznaczeniem na prowadzenie ochronki dla dzieci przez siostry Józefitki.

 146. 1924 – 25 październik, w kościele odbyła się uroczysta msza św. żałobna przed symbolicznym katafalkiem pisarza Henryka Sienkiewicza w związku ze sprowadzeniem jego prochów ze Szwajcarii do Polski.

 147. 1925 – 27 styczeń, w kościele odbyła sie uroczysta msza św. z okazji 5 rocznicy powrotu Gniewu do Polski z udziałem władz, wojska, stowarzyszeń i młodzieży, poprzedzone manifestacją i defiladą na rynku przed gen. Karolem Trzaską – Durskim, a po mszy św. płomienne przemówienie na rynku wygłosił naczelnik sądu p. Szlachcikowski.

 148. 1925 – w szpitalu miejskim otwarto kaplicę p.w. Św. Józefa.  

 149. 1925 – dawny ołtarz główny z 1801r. przekazano do kościoła św. Stanisława w Gdańsku-Wrzeszczu.

 150. 1926 – na zlecenie ks. prob. I Rosentrettera zlecono wykonanie projektu przebudowy chóru poprzez wsunięcie go pod wieżę.

 151. 1928 – 11 listopad, w kościele odbyła się uroczysta msza św. z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a następnie manifestacja na rynku, gdzie przemówienie  z balkonu wygłosił sędzia gniewski. Następnie przed budynkiem koszar odsłonięto pomnik Marszalka J. Piłsudskiego.

 152. 1930 – 27 styczeń, w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 10-lecia powrotu Gniewu do Polski oraz śpiewy patriotyczne, raport i defilada wojska.

 153. 1931 – 5 wrzesień, zmarł ks. prob. I. Rosentretter, uroczystościom pogrzebowym  w kościele i na cmentarzu przewodniczył ks. inf. Juliusz Bartkowski z udziałem władz, wojska, bractw i wiernych.

 154. 1931 – 15 grudzień, parafię objął ks. Leon Kurowski, zasłużony działacz narodowy i społeczny, poprzednio proboszcz w Lalkowach. Był jej proboszczem do 1939 r.

 155. 1931 – utworzono Parafialną Akcję Katolicką.  

 156. 1932 – 10 kwiecień, odbyło się uroczyste wprowadzenie do kościoła nowego proboszcza ks. L. Kurowskiego.

 157. 1932 – 11 lipiec, na prośbę ks. prob. Leona Kurowskiego ks. bp Stanisław W. Okoniewski zatwierdził Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 158. 1932 – odnowiono wnetrze koscioła191932 – odnowiono wnętrze kościoła.

 159. 1932 – 1932 – staraniem ks. B. Kursikowskiego odbyły się misje św. przeprowadzone przez ojców Redemptorystów z Krakowa. Na pamiątkę ustawiono krzyż.

 160. 1932 – 1932 – 1 maj, dekretem bpa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego z  parafii Gniew wyłączono Małe Gronowo i część Wielkiego Gronowa i włączono  do parafii Wielkie Walichnowy.

 161. 1932 – 1932 – w kościele odbyła się uroczysta msza św. sprawowana przez ks. prefekta  F. Wierzchowskiego z okazji święta niepodległości 11 listopada z udziałem władz, organizacji, wojska i orkiestry. Następnie odbył się raport wojska i straży, wystąpił mjr Nikodem Sulik dowódca jednostki wojskowej.

 162. 1933 – 1933 – 17 wrzesień, z okazji 250 - lecia bitwy pod Wiedniem przed szkołą powszechną odsłonięto pomnik króla Jana III Sobieskiego, a na dziedzińcu koszarowym odbyła się uroczysta msza św. W tych uroczystościach uczestniczył ks. bp. chełmiński  St. W. Okoniewski.

 163. 1934 – 1934 – wykonano nowe wejście do zakrystii, do której dotychczas wchodziło się z nawy głównej.

 164. 1935 – 28 czerwiec, odbyły się uroczyste obchody 250 - lecia działalności przy kościele parafialnym Bractwa Św. Anny.

 165. 1937 – 28 marzec, zmarł w Gniewie i został pochowany na miejscowym cmentarzu ks. Ignacy Niklas - wieloletni proboszcz parafii Janowo (1894 – 1931), działacz narodowy, oświatowy, zasłużony dla tzw. „Małej Polski”.

 166. 1937 – z inicjatywy mieszkańców nowego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Mieszka I, wybudowano i poświęcono krzyż.

 167. 1937 – do kaplicy cmentarnej dobudowano murowaną kostnicę.

 168.  1938 – rozebrano stary i wybudowano nowy dom ochronki dla dzieci, który prowadziły siostry Józefitki.

 169. 1939 – parafia nabyła grunt od Franciszka Frankowskiego na powiększenie cmentarza, co ostatecznie zrealizowano po 1945 r.

  1939 – rozpoczęła się II wojna światowa. 3 września do Gniewu wkroczyły wojska niemieckie. Rozpoczął się okres okupacji oraz męczeństwa, represji i prześladowań Polaków.

 170. 1939 – 24 październik, Niemcy aresztowali kapłanów gniewskich: ks. prob. L. Kurowskiego, ks. wik. Ignacego Budzisza i ks. wik. Bolesława Delewskiego, których zamordowano w Szpęgawsku.

 171. 1939 – wrzesień, kościół został zamknięty przez niemieckie władze okupacyjne.

 172. 1939 – 26 grudzień, (II dzień Bożego Narodzenia), za zgodą niemieckich władz okupacyjnych odprawiono pierwsze nabożeństwo po zamknięciu kościoła.

 173. 1940 – 15 styczeń, parafię objął ks. Franciszek Kirstein, który był jej administratorem do stycznia 1945 r. Jednocześnie obsługiwał parafie: Tymawa, Piaseczno i Opalenie, pozbawione duszpasterzy.

 174. 1943 – niemieckie władze okupacyjne zdemontowały i zabrały dzwony kościelne na cele wojenne.

 175. 1944 – 9 lipiec, wizytacja parafii przeprowadzona przez administratora diecezji chełmińskiej bpa Carla Marię Splett, połączona z bierzmowaniem.

  1945 – koniec II wojny światowej. Do Gniewu wkroczyły wojska sowieckie. Rozpoczął się okres tzw. Polski Ludowej, nacechowany prześladowaniami kościoła i przeciwników ustroju.

 176. 1945 – parafię przejął ks. Władysław Piaskowski ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców CR, ur. w 1913 r. w Nicponi i był jej proboszczem do 1947 r.

 177. 1945 – przeprowadzono naprawę dachu, wiązań dachowych, wieży i okien zniszczonych podczas wojny.

 178. 1945 – kościołowi przekazano dwa dzwony z kościoła ewangelickiego z Gniewu, wykonane w 1883 r. przez Jeana Colliera w Gdańsku.

 179. 1945 – wznowiono działalności Wspólnoty Żywego Różańca.

 180. 1945 – w październiku utworzono Bractwo Trzeciego Zakonu Św. Franciszka.

 181. 1946 – odbudowano krzyż zniszczony przez Niemców przy ul. Mieszka I, a 11 sierpnia po nieszporach z kościoła wyruszyła procesja do krzyża, gdzie  dokonano jego poświęcenia.

 182. 1946 – utworzono kaplicę w szpitalu przeciwgruźliczym.

 183. 1946 – 19 maj, odbyło się poświęcenie wyremontowanej ochronki przy ulicy Wiślanej, prowadzonej przez siostry Józefitki.

 184. 1946 – odbudowano krzyż zniszczony przez Niemców przy drodze do Ciepłego a 22 września po nieszporach odprawionych w kościele procesja udała się na Dybowo (ul. 27 Stycznia), gdzie dokonano jego poświęcenia.

 185. 1946 – 23 – 25 listopada, wizytacja parafii przeprowadzona przez ks. bp. Kazimierza J. Kowalskiego, połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania dla dzieci i dorosłych.

 186. 1947 – odremontowano wieżę kościoła uszkodzoną podczas wojny. Remont przeprowadzono pod kierunkiem mistrza murarskiego Franciszka Marchlewskiego.

 187. 1947 – odbudowano kapliczkę Matki Bożej przy ul. Gdańskiej i Lipowej pod kierownictwem Feliksa Krikowskiego, którą sfinansował Edmund Budzik z Gniewu, a 28 września dokonano jej poświęcenia.

 188. 1947 – 1 – 2 czerwca odbyły się uroczystości złożenia prochów pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. Podczas mszy św. kazanie wygłosił i uroczystościom na cmentarzu przewodniczył ks. Bolesław Przybyszewski, proboszcz parafii W. Walichnowy, dziekan gniewski. Nad zbiorową mogiłą z prochami pomordowanych przez Niemców ustawiono pomnik wykonany przez Mikołaja Cichosza z Pelplina.

 189. 1947 – 5 do 12 czerwiec, odbyły się misje parafialne prowadzone przez ojców Zmartwychwstańców z Krakowa i Poznania.

 190. 1947 – parafię opuścili księża Zmartwychwstańcy, w tym proboszcz ks. Wł. Piaskowski.

 191. 1947 – parafię objął ks. Tadeusz Bartkowski, który był jej proboszczem do 1953 r.

 192. 1948 – do kościoła powrócił dzwon poświęcony św. Mikołajowi, zdjęty z wieży w 1943 r. a odnaleziony we Wrocławiu.

 193. 1949 – odbył się ponowny remont dachu kościoła.

 194. 1949 – 4 listopad, rozwiązano Towarzystwo Krzewienia Wiary Świętej.

 195. 1953 – zmarł ks. prob. T. Bartkowski i został pochowany na cmentarzu w Gniewie.

 196. 1954 – parafię przejął ks. Edmund Kluck, który był jej proboszczem do 1965 r.

 197. 1954 – wznowiono odpust patrona parafii św. Mikołaja.

 198. 1957 – w kościele wstawiono część okien witrażowych. Prace kontynuowano w roku następnym.

 199. 1957 – rozebrano kościół ewangelicki usytuowany na rynku miasta.

 200. 1958 – odbyła się misja parafialna.

 201. 1959 – parafię wizytował ks. bp. Kazimierz J. Kowalski.

 202. 1962 – w kościele zamontowano nagłośnienie.

 203. 1964 – parafię wizytował ks. bp Kazimierz J. Kowalski.

 204. 1965 – 10 kwiecień, zmarł ks. prob. Aleksander Kluck i został pochowany na cmentarzu w Gniewie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Kazimierz Józef Kowalski.

 205. 1965 – parafię objął ks. Edmund Chrzanowski, poprzednio dyrektor Collegium Marianum i wykładowca WSD w Pelplinie, który był jej proboszczem do 1982 r.

 206. 1968 – odbyła się misja parafialna.

 207. 1969 – parafię wizytował ks. bp Bernard Czapliński.

 208. 1972 – odbyła się misja parafialna.

 209. 1974 – parafię wizytował ks. bp. Zygfryd Kowalski.

 210. 1974 – w kościele zainstalowano ogrzewanie elektryczne.

 211. 1978 – przeprowadzono malowanie wnętrza kościoła i przebudowano część posadzki wokół ołtarza poprzez ułożenie nowych płyt granitowych.

 212. 1978 – peregrynacja kopii Obrazu Marki Boskiej Częstochowskiej.

 213. 1979 – parafię wizytował ks. bp Bernard Czapliński.

  1980 – sierpień, rozpoczął się okres strajków i masowy bunt społeczeństwa przeciw istniejącemu ustrojowi, tzw. Polski Ludowej Aktywną działalność rozpoczął ruch społeczny „Solidarność”.

 214. 1980 – odbyła się misja parafialna.

 215. 1981 – 16 sierpień, ks. bp. Zygfryd Kowalski z udziałem ks. prob. E. Chrzanowskiego i ks. Kazimierza Myszkowskiego na rynku miasta odprawił mszę św. i poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” Zakładów Mechanizmów Okrętowych Fama Gniew, przy licznym udziale mieszkańców i delegacji z zakładów pracy.

 216. 1982 – ks. prob. E. Chrzanowski zrezygnował z parafii.

 217. 1982 – ukazała się książka autorstwa Iwony Strzeleckiej „Gniew”, Seria: Pomorze w zabytkach sztuki, w której jeden rozdział jest poświęcony architekturze i sztuce kościoła.

 218. 1982 – 1 lipca, parafię objął ks. Bogdan Przybysz, poprzednio sędzia Sądu Biskupiego i duszpasterz ministrantów w Pelplinie, który był jej proboszczem do 2006 r.

  1982 – 13 grudzień, w Polsce ogłoszono stan wojenny. Rozpoczął się okres likwidacji opozycji demokratycznej i ruchu społecznego „Solidarność”.

 219. 1984 – parafię wizytował ks. bp. Marian Przykucki.

 220. 1988 – rozpoczęto remont dachu kościoła od strony północnej.

 221. 1988 – Urząd do Spraw Wyznań decyzją z 24 października 1988 roku przekazał parafii teren działki stanowiący zieleń miejską (dawny cmentarz ewangelicki) z przeznaczeniem na cmentarz katolicki.

  1989 – zakończył się okres tzw. Polski Ludowej. W wyniku działalności ruchu społecznego „Solidarność” i ustaleń tzw. „Okrągłego stołu” doszło do przemian ustrojowych w Polsce.

 222. 1989 – 16 grudzień, ks. prob. B. Przybysz odprawił mszę św., podczas której przekazano, ukrywany sztandar NSZZ „Solidarność” Zakładów Mechanizmów Okrętowych „Fama”, nowemu zarządowi związku.
  1990 – 1 styczeń, Polska zmieniła nazwę z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska a godło – orzeł biały otrzymał koronę. Rozpoczął się okres tzw. III Rzeczpospolitej.

 223. 1990 – 27 stycznia podczas mszy św. w kościele z okazji 70 rocznicy powrotu Pomorza do Polski ks. prob. Bogdan Przybysz poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewie, która otrzymała imię gen. Józefa Hallera i sztandar.

 224. 1991 – 5 październik, ks. bp Andrzej Śliwiński dokonał poświęcenia nowego cmentarza parafialnego (dawny ewangelicki).

 225. 1992 – parafię wizytował ks. bp Jan B. Szlaga. Podczas wizytacji odwiedził m. in. Szkołę Podstawową nr 2. Była to pierwsza wizyta biskupa w szkole od 1945 r.
  1992 – nastąpiły zmiany w strukturze kościoła w Polsce. Dotychczasowa Diecezja Chełmińska przestała istnieć. Parafia Gniew weszła w skład nowopowstałej Diecezji Pelplińskiej z jej nowym biskupem J. B. Szlagą.

 226. 1994 – przy parafii utworzono Oddział Parafialny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, którego inicjatorem i pierwszym prezesem był Bogdan Badziong.

 227. 1994 – 22 maj, przy parafii powstało Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci założone przez Józefa Olszewskego z Gniewu.

 228. 1997 – 26 kwiecień – 4 maj, odbyły się misje parafialne.

 229. 1997 – 27 sierpień, Rada Miejska nadała ks. Kan. Henryk Mrossowi, pochodzącemu z Gniewu, tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew”. Wręczenia dokonała Burmistrz Maria Taraszkiewicz - Gurzyńska i Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Samulewska na uroczystej sesji z okazji 700 - lecia miasta, odbytej dnia 25 września 1997r.

 230. 1997 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewie z okazji 700 - lecia miasta wydała książkę ks. H. Mrossa „Dzieje Parafii Gniew od XIII wieku do 1939 roku”.

 231. 1997 – 4 kwiecień, ks. bp. Jan Bernard Szlaga, pobłogosławił kaplicę w zamku w Gniewie, ustanowił jej patronów: św. Huberta i św. Jerzego i ustanowił kapelana, co zostało potwierdzone w statucie nadanym dnia 5 lipca 1997r.

 232. 1997 – 26 kwiecień do 4 maj, odbyła się jubileuszowa misja parafialna.

 233. 1997 – ukończono budowę kaplicy w Polskim Gronowie (stan surowy).

 234. 1998 – ukazała się książka pod red. Błażeja Śliwińskiego „Dzieje miasta Gniew”, w której w czterech ogólnych rozdziałach przedstawiono m. in. dzieje parafii oraz osobny rozdział autorstwa M. K. Kowalskiego poświęcony architekturze i wyposażeniu kościała i innych budowli sakralnych.
  1999 – 1 styczeń, wprowadzono nowy podział administracyjny Polski. Parafia Gniew znalazła się na terenie Województwa Pomorskiego i Powiatu Tczewskiego.

 235. 1999 – październik, odbył się pierwszy przegląd pieśni i piosenki religijnej, który kontynuowano w następnych latach.

 236. 2000 – 28 styczeń, w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. kan. Henryka Mrossa z okazji 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej Nr 2 imienia gen. Józefa Hallera (od 1999 r. gimnazjum).

 237. 2000 – przy parafii powstał oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 238. 2000 – 3 – 7 maj, odbyła się renowacja misji parafialnych.

 239. 2000 – 31 grudzień, w kościele odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prał. Edmunda Chrzanowskiego, proboszcza w parafii Gniew w latach 1965 – 82 z okazji jubileuszu 50 - lecia jego kapłaństwa, oraz współcelebransów ks. prob. B. Przybysza i ks. kan. A. Bączkowskiego z udziałem parafian i gości.

 240. 2001 – ukazała się książka autorstwa ks. Sławomira Decowskiego, „Przeszedł dobrze czyniąc”, poświecona pamięci ks. Henryka Mrossa, pochodzącego z Gniewu, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gniew.

 241. .2003 –  4 kwiecień, ks. kan. Antoni Bączkowski, pochodzący z Gniewu, został powołany przez ks. bp. J. B. Szlagę na stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

 242. 2003 – 25 maj, w kościele w łączności z mszą św. sprawowaną przez ks. prob. B. Przybysza odbyła się uroczystość 50 - lecia służby zakonnej siostry Marii Angeliny Lorenz ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

 243. 2004 – 27 czerwiec, odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. jubilata Władysława Piaskowskiego ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, pochodzącego z Nicponi, który obchodził jubileusz 65 - lecia kapłaństwa. Podczas mszy św. Burmistrz B. Badziong wręczył mu akt nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew” nadany przez Radę Miejską, z okazji jubileuszu kapłaństwa oraz w uznaniu za wieloletnią pracę duszpasterską w tym obowiązki proboszcza w Gniewie w latach 1945 - 47 oraz za utrzymywanie związku z ziemią gniewską i nieugiętą postawę wobec nieprzyjaciół kościoła oraz niepodległej Polski.

 244. 2003 – 26 września odbyła się msza św. celebrowana przez ks. B. Przybysza, w intencji ks. B. Kursikowskiego, w ramach uroczystości związanych ze świętem Gniewu z udziałem władz gminy. Po mszy odbyło się odsłonięcie tablicy z nową nazwą ulicy położonej pomiędzy kościołem a plebanią, której 26 czerwca, Rada Miejska zmieniła nazwę z Okrzei na ks. Benona Kursikowskiego.

 245. 2003 – 31 sierpień, w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. Ryszarda Strzyżewskiego, pochodzącego z Gniewu, kapłana ze Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego,  pracującego w Japonii, który obchodził jubileusz 25 – lecia kapłaństwa.

 246. 2004 – 23 września, w kościele odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. inf. Stanisława Grunta, podczas której dokonano poświecenia sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, któremu Rada Powiatu nadała imię ks. Henryka Mrossa. Kazanie wygłosił szkolny kolega patrona ks. Władysław Deryng, a uczestniczyli w niej władze, kapłani, nauczyciele, uczniowie, absolwenci i mieszkańcy.

 247. 2004 – 24 wrzesień, w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. wik. Wojciecha Trapkowskiego, parafialnego duszpasterza strażaków dla członków OSP z Gniewu z okazji 115 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie.

 248. 2004 – 25 wrzesień, w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. Wł. Derynga i ks. prob. B. Przybysza z okazji 120–lecia istnienia szkoły podstawowej.

 249. 2004 – 23 września, w kościele podczas mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. inf. Stanisława Grunta z Pelplina, poświęcono sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, który na podstawie uchwały Rady Powiatu, otrzymał imię ks. Henryka Mrossa i sztandar.

 250. 2004 – 1 października, w kościele odbyła się msza św. celebrowana przez ks. prob. B. Przybysza i ks. prał. prof. Anastazego Nadolnego, z udziałem władz gminy, gości i mieszkańców, w intencji patrona biblioteki, poprzedzona uroczystością nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej, imienia Ks. Fabiana Wierzchowskiego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 sierpnia 2004r.

 251. 2005 – 7 maja w kościele odbyła się msza św. celebrowana przez ks. prob. Bogdana Przybysza i ks. Władysława Derynga (absolwenta gimnazjum, obchodzącego 50 – lecie kapłaństwa) z okazji 100 – lecia istnienia szkół w budynku gimnazjum.
  2005 – 2 kwiecień, w Watykanie zmarł Ojciec św. Jan Paweł II.

 252. 2005 - kwiecień w kościele odbyła się msza św. z udziałem parafian w intencji zmarłego papieża Jana Pawła II. Mieszkańcy udawali się do Pelplina na Górę Jana Pawła, gdzie modlono się w intencji zmarłego papieża.

 253. 2006 – 16 styczeń, w kościele odbyła się Masza św. celebrowana przez ks. prob. B. przybysza w intencji siostry Julity Kowalskiej ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, która została przeniesiona w stan spoczynku do Kluczborka. W Gniewie pracowała 49 lat w szpitalu (1957 – 1978) i jako zakrystianka (1978 – 2006).

 254. 2006 – poświęcono kaplicę w Polskim Gronowie, której dokonał ks. bp J. B. Szlaga, uczestniczyli w niej władze gminy, wykonawcy, goście i mieszkańcy.

 255. 2006 – 17 maj, w kościele odbyła się msza św. dziękczynna celebrowana przez ks. prob. B. Przybysza w związku z rezygnacją z parafii i przejściem na emeryturę z dniem 19 maja, po 24 latach posługi kapłańskiej, uczestniczyli w niej władze miasta, organizacje i licznie zgromadzeni parafianie.

 256. 2006 – 20 maj, parafie przejął ks. Zbigniew Rutkowski, poprzednio wicerektor WSD w Pelplinie

 257. 2006 – 18 czerwiec, zmieniono porządek nabożeństw w kościele.

 258. 2006 – 28 – czerwiec, w kościele odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jana Bernarda Szlagi, podczas której dokonano kanonicznego wprowadzenia na urząd nowego proboszcza, ks. Z. Rutkowskiego. W imieniu samorządu proboszcza przywitał Burmistrz B. Badziong. 

 259. 2006 – lipiec, rozpoczęto odprawianie mszy św. w kaplicy zamkowej w każdą niedzielę okresie letnim.

 260. 2006 – 4 lipiec, oddano do użytku nowe nagłośnienie kościoła.

 261. 2006r. – 15 sierpnia, z inicjatywy Burmistrza na rynku miasta odbyły się uroczystości 25 rocznicy poświęcenia sztandaru NSZZ Solidarność Zakładów Mechanizmów Okrętowych Fama Gniew. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. inf. Stanisław Grunt.

 262. 2006 – listopad, zakończono remont dachu na plebanii i rozpoczęto przygotowania koncepcyjno - dokumentacyjne do prac remontowych w kościele.

 263. 2006 – 9 grudzień, zorganizowano pierwszy turniej Św. Mikołaja dla dzieci z okazji odpustu, który kontynuowano w następnych latach.

 264. 2007 – 6 styczeń, powołano Akademię Św. Mikołaja, której zadaniem było spełnianie dobrych uczynków dla dzieci.

 265. 2007 – 24 lutego, odbyła się wizytacja parafii, którą przeprowadził ks. Bp Piotr Krupa.

 266. 2007 – 16 kwiecień, parafia Gniew i Fundacja Zamek w Gniewie, zorganizowały spotkanie autorskie z Ernestem Brylem.

 267. 2007 – 28 lipca, bp Jan Bernard Szlaga przychylił się do prośby proboszcza  ks. prob. Zbigniewa Rutkowskiego i Zarządu Fundacji Zamek w Gniewie  i wyraził zgodę, aby w kaplicy pw. św. Huberta i św. Jerzego w zamku umieszczono tabernakulum z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu.

 268. 2007 – 16 wrzesień, zakończono prace konserwatorskie przy ołtarzu w kaplicy św. Anny.

 269. 2007 – 23 wrzesień, w kościele odbyła się msza św. odprawiona przez ks. prob. Z. Rutkowskiego z okazji jubileuszu 20–lecia Gniewskiej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Jadwigi Mielke, połączona z koncertem, przy udziale władz gminy, gości i parafian.

 270. 2007 – 6 grudzień, parafia w partnerstwie z Urzędem Gminy, Fundacją Zamek w Gniewie, Inwest – Kom Sp. z o.o. i Nowinami Gniewskimi, ogłosiła konkurs „Naj – Deko” na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową, który kontynuowano w następnych latach.

 271. 2008 –16 grudzień, parafia w partnerstwie z Urzędem Gminy, Fundacją Zamek w Gniewie, Inwest – Kom Sp. z o.o. i Nowinami Gniewskimi, ogłosiła konkurs „Naj – Deko” na najładniejszą dekorację wielkanocną, który kontynuowano w następnych latach.

 272. 2008 – 30 03 – 3 – 04, peregrynacja relikwii beatyfikowanej Karoliny Kózki.

 273. 2008 – 18 maja, ks. Kan. Antoni Bączkowski, rektor WSD w Pelplinie, pochodzący z Gniewu, odprawił w kościele mszę św. z okazji 25 - lecia kapłaństwa z udziałem wielu kapłanów towarzyszy jego drogi kapłańskiej, władz miasta, gości i parafian.

 274. 2008 – 22 maja, odbyła się procesja Bożego Ciała, od tego roku ustalono trzy trasy przejścia, które będą stosowane na przemian.

 275. 2008 -  wrzesień, w kościele odbyła się msza św. celebrowana przez ks. Z. Rutkowskiego, połączona z pożegnaniem siostry Marii Angeliny Lorenz ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, po 20 latach posługi w Gniewie z udziałem władz gminy i parafian.

 276. 2008 – 7 grudzień, z inicjatywy ks. prob. Z. Rutkowskiego przy udziale Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy odbył się pierwszy „Jarmark św. Mikołaja”. Kontynuowano go w latach następnych.

 277. 2009 – 6 styczeń, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku odbyła się msza św. żałobna w intencji zmarłego dnia 1 stycznia, ks. Władysława Piaskowskiego CR, pierwszego powojennego proboszcza gniewskiego (1945 – 47), honorowego Obywatela Miasta i Gminy Gniew. W imieniu władz gminy zmarłego kapłana na cmentarzu w Gdańsku, pożegnał Burmistrz B. Badziong.

 278. 2009 – 17 styczeń, w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się msza św. celebrowana przez kapłanów obchodzących jubileusz 50 - lecia kapłaństwa w tym przez ks. kan. Bogdana Przybysza, proboszcza parafii Gniew w latach 1982 – 2006, przy udziale licznej delegacji parafian z Gniewu.

 279. 2009 – 2 kwiecień (czwartek), z Domu Pomocy Społecznej w Gniewie wyruszyła do kościoła procesja z obrazem Jana Pawła II. W kościele w imieniu mieszkańców wizerunek przywitał Burmistrz B. Badziong, a następnie odbyła się msza św. celebrowana przez ks. prob. Z. Rutkowskiego.

 280. 2009 – 5 maj, w kościele odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. bp. J. B. Szlagi połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania i ogłoszeniem nadania ks. prob. Z. Rutkowskiemu tytułu kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.

 281. 2009 – 24 wrzesień, w kościele odbyła się msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. F. Kameckiego, wikariusza w latach 1966 – 1974, któremu na wniosek Burmistrza Rada Miejska, 19 sierpnia, nadała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew”, Wręczenie odbyło się podczas uroczystości poprzedzającej mszę św. W tych wydarzeniach brał udział prof. Maksymilian Grzegorz, który także otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew”. Po mszy w kościele odbyło się spotkanie autorskie z ks. F. Kameckim.

 282. 2009 - wrzesień, przy wsparciu firmy Vattenfal i Gminy Gniew w kościele odbył się koncert zespołu Longfield Gospel z Austrii.

 283. 2009 – 18 września, w kościele odbył się występ chóru „Głos znad Niemna” z Grodna w Białorusi, działający przy Związku Polaków.

 284. 2009 – 25 wrzesień, w kościele odbyła się dwie msze św. celebrowane przez ks. Z. Rutkowskiego, pierwsza z okazji 125 - lecia obecnej Szkoły Podstawowej, z udziałem uczniów i rodziców i druga z okazji 160 - lecia istnienia straży pożarnej w Gniewie.

 285. 2009 – 27 wrzesień, ćwiczenia straży pożarnych przy „pożarze kościoła” w Gniewie w ramach ćwiczeń, obchodów powstania straży pożarnej.

 286. 2009 – 20 październik, w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się uroczystość instalacji do kapituły katedralnej, ks. prob. Z. Rutkowskiego z udziałem władz miasta i parafian.

 287. 2009 – 1 listopad, podczas uroczystości Wszystkich Świętych ks. Z. Rutkowski poświecił tablicę pamiątkową dedykowaną zmarłym wspólnoty ewangelickiej umieszczoną z inicjatywy władz gminy przy bramie wejściowej na nowy cmentarz (dawny ewangelicki) w Gniewie.

 288. 2009 – 12 październik, w kościele rozpoczęły się prace archeologiczne pod kierunkiem dr Małgorzaty Grupy i dr hab. Anny Drożkowskiej z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu realizowane na zlecenie parafii Gniew. Pierwsze badania przeprowadzono w kaplicy św. Anny. Pracom towarzyszyły wystawy, zwiedzanie i spotkania dla gości i mieszkańców. Kontynuowano je w latach następnych.

 289. 2009 – 1 grudzień, z inicjatywy gminy we współpracy z parafią i szkołami rozpoczęła działalność „Kancelaria św. Mikołaja”.

 290. 2009 – 6 grudzień, w kościele odbyła się msza św. celebrowana przez ks. prob. Z. Rutkowskiego z licznym udziałem dzieci, połączona z nadaniem aktorowi Maciejowi Gąsiorkowi tytułu „Przyjaciel Gniewu”. Nadania i wręczenia dokonał Burmistrz B. Badziong. Jednocześnie Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy przy współpracy ………….. zorganizował drugi „Jarmark św. Mikołaja”.

 291. 2009 – 19 grudzień, w kościele odbyła się „Gminna Gala Wolontariatu” połączona z koncertem Grzegorza Turnaua.

 292. 2010 – 6 styczeń, odbyło się rozstrzygnięcie edycji konkursu „Naj – deko, na najładniejszą dekorację świąteczną.

 293. 2010 – 27 styczeń, w kościele odbyła się msza św. celebrowana przez ks. prob. Z. Rutkowskiego z okazji 90 rocznicy powrotu Gniewu do Polski i 20 rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 2 (od 1999r. gimnazjum) imienia gen. J. Hallera. W mieście pojawili się żołnierze pruscy i polscy oraz plakaty i odezwy.

 294. 2010 – 16 kwiecień, w kościele odbyła się msza św. celebrowana przez ks. prob. Z. Rutkowskiego w intencji Prezydenta RP i 95 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej w Smoleńsku z udziałem władz miasta, organizacji, szkół i parafian. Mszę poprzedziła nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej i wystawa na murach przykościelnych, gdzie przedstawiono postacie ofiar katastrofy w łączności z pomordowanymi 70 lat wcześniej polskimi oficerami w Katyniu.

 295. 2010 – 15 sierpień, z inicjatywy ks. prob. Z. Rutkowskiego zorganizowano pierwszą procesję księżniczek.

 296. 2010 – 5 grudzień, w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. prob. Z. Rutkowskiego, połączona z nadaniem tytułu „Przyjaciel Gniewu” nadanego przez Burmistrza dla niemieckiej organizacji Olt Tablers 67, reprezentowanej przez prezesa Horsta Melzera. Wręczenia dokonał Zastępca Burmistrza Bogdan Olszewski i sekretarz Danuta Zgubieńska.

 297. 2010 – 7 grudzień, w kościele odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem bp. Jana B. Szlagi połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania i odsłonięciem tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej sporządzonej i ufundowanej przez Gminę Gniew.

 298. 2010 – 12 grudzień, parafia przy udziale Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy zorganizowała trzeci „Jarmark św. Mikołaja”.

 299. 2011 – 10 maj, w kościele odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. J. B. Szlagi, połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania i poświęceniem obrazu Jana Pawła II, umieszczonego w kaplicy Radziwiłłów.

 300. 2011 – 30 kwiecień, w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II w kościele odbył się koncert muzyczny „Architektura Wiary Karola Wojtyły” z udziałem aktora „Przyjaciela Gniewu” Macieja Gąsiorka, zorganizowany przez parafię Gniew i Urząd Miasta i Gminy.

 301. 2011 – ukazała się książka autorstwa ks. Jana Wiśniewskiego „Parafia Gniew w XVI – XVIIIw. według protokołów wizytacji biskupich”.

 302. 2011 – 22 maj, w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. Antoniego Żebrowskiego MSF, dyrektora Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej z okazji 17 rocznicy powstania przy parafii Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci z udziałem przewodniczącej Emilii Rulińskiej, członków oraz parafian.

 303. 2011 – 4 lipiec rozpoczął się trzeci etap prac archeologicznych w kościele i jego otoczeniu.

 304. 2011 – 9 – 16 październik, odbyły się obchody „Dnia Papieskiego”, którym towarzyszyły: nabożeństwa, zbiórki pieniędzy i żywności oraz konkursy.

 305. 2011 – 11 grudzień, parafia przy udziale Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy zorganizowała czwarty „Jarmark św. Mikołaja”.

 306. 2012 – 6 czerwiec, w kościele odbyła się uroczysta msza św. połączona z jubileuszem

  20 - lecia kapłaństwa ks. prob. Z. Rutkowskiego z udziałem władz miasta i parafian.

 307. 2012 – 1 lipca przy ul. Sambora odbyła się inauguracja „Ogrodu Historii” zorganizowanego przez parafię z inicjatywy ks. prob. Z. Rutkowskiego.

 308. 2012 – 2 lipiec, w kościele i jego otoczeniu, rozpoczął się kolejny etap prac archeologicznych, któremu towarzyszyło zwiedzanie i spotkania z archeologami.

 309. 2012 – 15 – 19 września na Zamku w Gniewie i w kościele odbył się Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel” organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Gospel” w Osieku, Zamek Gniew Sp z o.o. w Gniewie i Gminę Gniew.

 310. 2012 – 7 - 14 październik, w kościele odbyły się misje św. prowadzone przez misjonarzy Antoniego Paździorko i Zbigniewa Podleckiego ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów.

 311. 2012 – 24 październik, na wieży kościoła dokonano wymiany tarcz zegarowych.

  2012 – 27 października, nowym biskupem Diecezji Pelplińskiej został mianowany bp Ryszard Kasyna.

 312. 2012 – 28 października w kościele odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. prob. Z. Rutkowskiego, którą zapoczątkowano obchody jubileuszu z 25 - lecia Gniewskiej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Jadwigi Mielke.

 313. 2012 – 9 grudzień, parafia przy udziale Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy zorganizowała piąty „Jarmark św. Mikołaja”.

Przedstawione kalendarium wymaga uzupełnień. W tym celu niezbędne są dalsze badania i poszukiwania w literaturze i źródłach. Okazuje się także, że to co się wydarzyło w ostatnich latach, jest ulotne i czasem trudne do odtworzenia. W związku z tym proszę o uwagi i uzupełnienia na adres: b.badziong@op.pl.

Bogdan Badziong